Documentació

Aquí podeu consultar els diferents documents generats durant el procés de redacció i tramitació del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa.

Cliqueu sobre el títol del document per accedir-hi. Els documents es publiquen en format PDF i per tant cal disposar del programa Acrobat per poder obrir-los. Tingueu en compte que alguns documents ocupen diversos megabits i poden tardar a descarregar-se.

Memòria

Memòria de Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021 – Vol. I. Diagnosi Descarregar diagnosi>

Memòria de Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021 – Vol. II. Propostes Descarregar propostes>

Principals resultats de la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana 2016-2021 Descarregar presentació>

Programa d'actuacions

Programa d’actuacions Descarregar programa d’actuacions>

Calendari i pressupost de les actuacions Descarregar cronograma d’actuacions>

Resum de les principals mesures proposades al PMU Descarregar presentació resum (novembre 2015)>

Annexos

Annexos Vol. I. Plànols del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021 Descarregar annex de plànols>

Annexos Vol. II. Informació de base del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021 Descarregar annex informació de base>

Annexos Vol. III. Participació del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021 Descarregar annex participació>

Documents de síntesi

Document de síntesi de Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021 Descarregar informe resum>

Presentació de síntesi de Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021 Descarregar presentació resum>

Documents de Participació ciutadana

Presentació de la regidora Carme Labòria. Veure vídeo>

Presentació del procés de participació ciutadana del PMUS 2015-2020. Veure vídeo> Descarregar presentació>

Actuacions de mobilitat fetes a Terrassa durant el període 2000-2013. Veure vídeo> Descarregar presentació>

Presentació del resum de la diagnosi del PMU 2015-2020. Veure vídeo> Descarregar presentació>

Informe de les sessions de participació en fase de diagnosi. Descarregar informe>

Avaluació ambiental del Pla

Informe de sostenibilitat ambiental preliminar Descarregar informe>

Estudi Ambiental Estratègic Descarregar informe>

 

També pots consultar el Pla de Mobilitat de Terrassa 2002-2012

Els comentaris estan tancats.