Cronograma

Fase preliminar (setembre 2013 - abril 2014)

Definició dels òrgans de participació
Creació de la marca i imatge gràfica del Pla de Mobilitat
Creació d’una web específica per al Pla de Mobilitat
Dinamització del canal de Twitter  @trsmobilitat

Fase inicial (abril 2014)

Difusió del procés
Sessió inicial de presentació del procés (9 d’abril 2014)

Fase diagnosi (abril - maig 2014)

Elaboració, difusió i tramesa de l’enquesta de percepció adreçada al conjunt de la població

Realització de sessions de participació amb els membres de la taula de mobilitat (2 sessions)

Realització de sessions de participació amb cadascun dels Consells municipals de Districte (6 sessions)

      Dijous 8 de maig de 2014 a les 18.30h: Centre cívic Avel·lí Estrenjer (Dist. 5)

      Dimarts 13 de maig de 2014 a les 18.30h: Centre cívic Montserrat Roig (Dist. 2)

      Dijous 15 de maig de 2014 a les 18.30h: Casal cívic Vapor Gran (Dist. 1)

      Dilluns 19 de maig de 2014 a les 18.30h: Centre cívic President Macià (Dist. 6)

      Dimecres 21 de maig de 2014 a les 18.30h: Centre cívic Alcalde Morera (Dist. 3)

      Dijous 22 de maig de 2014 a les 18.30h: Centre cívic Maria Aurèlia Capmay (Dist. 4)

Realització de sessions de participació als centres educatius

      Dimarts 29 d’abril de 2014

Informe d’aportacions i propostes ciutadanes. Fase Diagnosi

Fase propostes (novembre 2015)

Sessió de participació oberta al conjunt de la població (18 de novembre de 2015 a les 17.30h)

Informe d’aportacions i propostes ciutadanes. Fase Propostes

Final (desembre 2015 - gener 2016)

Presentació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa
Informe final d’aportacions i propostes ciutadanes

Els comentaris estan tancats.