Què és el programa de participació?

Amb l’objectiu que tothom pugui donar la seva opinió respecte a com creu que ha de ser el model de mobilitat de Terrassa, s’ha aprovat el Programa de participació ciutadana per al procés de revisió del Pla de Mobilitat Urbana. El programa contempla tot un seguit de processos de consulta i d’informació que facilitaran la participació de la ciutadania en l’elaboració del nou Pla.

 

Els òrgans de participació

1.
Comissió de seguiment

S’encarrega de realitzar el seguiment de l’evolució del Pla de Mobilitat i està integrada per representants de l’Ajuntament de Terrassa i de la Diputació de Barcelona. En aquesta comissió també s’hi exposaran els informes de conclusions de cada una de les fases del procés de participació ciutadana.

2.
Fòrum ciutadà

És el principal òrgan de participació, consulta i informació a la ciutadania en relació a la redacció del nou Pla. En la fase de diagnosi es faran entrevistes grupals als membres de la Taula de Mobilitat de Terrassa i als representants dels diferents Consells Municipals del Districte. En fase propositiva es planteja obrir el fòrum ciutadà al conjunt de la població, si bé es convidarà de manera especial als participants en els tallers realitzats en la fase de diagnosi.

3.
Fòrum virtual

Aquest és l’àmbit de participació telemàtica (no presencial) que ha de permetre la integració en el procés de totes aquelles persones que no puguin assistir presencialment a les reunions del Fòrum ciutadà. La validesa de les aportacions realitzades a través d’aquest fòrum virtual serà exactament la mateixa que la de les realitzades en els fòrums presencials i igualment quedaran recollides i documentades. Aquest fòrum virtual s’articularà a través de la pàgina web del Pla de Mobilitat.

 

Paral·lelament a aquests òrgans de participació, es crearà una enquesta, accessible des d’aquesta web, per a  què qualsevol ciutadà pugui donar la seva opinió sobre el Pla de Mobilitat de Terrassa. També es farà una enquesta específica adreçada al col·lectiu de joves.

Els comentaris estan tancats.