Ja pots consultar l’esborrany de la memòria i plànols de Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa

  • 23/04/2015

La documentació provisional del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa està publicada a la pàgina web.

En l’apartat de documentació d’aquesta pàgina web es pot consultar l’esborrany inicial del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa. Per una banda, es pot consultar la memòria del pla, que inclou la diagnosi i anàlisi de mobilitat de la ciutat tenint en compte els diferents modes de transport i un avanç de propostes de millora. D’altra banda, també es poden consultar els plànols corresponents al pla on es representa la situació actual i proposada de les diferents xarxes de mobilitat.

 

 

 

Els comentaris estan tancats.